Bank Nederland 1

Allemaal Leerdammers (1)

De regel op deze bank maakt deel uit van het project “Allemaal Leerdammers” uit 2021. Op basis van gegevens uit de bevolkingsadministratie zijn bij de tien meest voorkomende bevolkingsgroepen een dichtregel, een kenmerkende spreuk of een voor die bevolkingsgroep typisch  gezegde verzameld. Leerdammers uit één van die bevolkingsgroepen of uit een lokale vereniging hebben de teksten aangeleverd. Bedoeling van het project  is om op een luchtige manier de diversiteit van de Leerdamse bevolking te duiden en de onderlinge nieuwsgierigheid te stimuleren.

Deze Bank

Naast de tien ”vreemde” talen is ook gekozen voor het aanbrengen van teksten in het Leerdams. Op vijf prominente plekken in Leerdam zijn deze dichtregels aangebracht. Geprobeerd is om de regel uit het gedicht aan te laten sluiten bij de plaats waar het gedicht is aangebracht.

De “èchte” Leerdammer

De oorsprong van Leerdam ligt rond het jaar 1000 toen zich de eerste bewoners vestigden rond de dam die in de Leede lag welke  in de Linge uitmondde. Een agrarische nederzetting toen. Begin vijftiende eeuw kreeg Leerdam stadsrechten en vanaf die tijd namen handel en nijverheid een vlucht. De veiligheid van de stad bood bescherming aan tal van bewoners uit de omliggende regio. In de achttiende eeuw vestigden zich hier de glasfabriek en de houtfabriek.

De dichtregel

da gao maor deur, da hou nie op

Het gedicht

Op ’t  lest

Bekant host alles

Raok om deuze tijd

Van ’t jaor aon ’t end

De bome in de straot

Staon kaol gesnoeid

Daglich verkort

De blomme uitgebloeid

De werme lucht is op

De aorde afgekoeld

De kouw weind nim toe

En laot gien mins

Gien dier gien ding

Niks laotie ongemoeid

’t afgechôôte wild

Wordt bij een dronk gedêêld,

Onêênigheid een dronk daornao

Gehêêld, de vetgemeste knijn

Meedogelôôs gekild

Veul bloed veul stront,

Naor ’t waoter en de grond

Keer alles om

Van watter is

Van watter kom,

Da gao maor deur

Da gao maor deur

Da hou nie op

Messchien wel nooit nie op

Ok nie an ’t end

Da’s dink ik êêuwigheid,

Krek, êêuwigheid                          

De dichter

Arie Cornelis van Iterson (Leerdam -1934) is een groot liefhebber van cultuurgeschiedenis en taal. Hij is lid van de Stichting Streektaal Alblasserwaard – Vijfheerenlanden. Voor het kwartaalblad “De Mauwerd” van deze Stichting maakte hij gedichten in het Leerdams dialect.

Arie was vele jaren stadsgids in Leerdam en hij kreeg de eerste stadsrechtenprijs van Leerdam (2006).