Bank Nederland 4

Allemaal Leerdammers (10)

De regel op deze bank maakt deel uit van het project “Allemaal Leerdammers” uit 2021. Op basis van gegevens uit de bevolkingsadministratie zijn bij de tien meest voorkomende bevolkingsgroepen een dichtregel, een kenmerkende spreuk of een voor die bevolkingsgroep typisch  gezegde verzameld. Leerdammers uit één van die bevolkingsgroepen of uit een lokale vereniging hebben de teksten aangeleverd. Bedoeling van het project  is om op een luchtige manier de diversiteit van de Leerdamse bevolking te duiden en de onderlinge nieuwsgierigheid te stimuleren.

Deze Bank

Naast de tien ”vreemde” talen is ook gekozen voor het aanbrengen van teksten in het Leerdams. Op vijf prominente plekken in Leerdam zijn deze dichtregels aangebracht. Geprobeerd is om de regel uit het gedicht aan te laten sluiten bij de plaats waar het gedicht is aangebracht.

De “èchte” Leerdammer

De oorsprong van Leerdam ligt rond het jaar 1000 toen zich de eerste bewoners zich vestigden rond de dam die in de Leede lag welke  in de Linge uitmondde. Een agrarische nederzetting toen. Begin vijftiende eeuw kreeg Leerdam stadsrechten en vanaf die tijd namen handel en nijverheid een vlucht. De veiligheid van de stad bood bescherming aan tal van bewoners uit de omliggende regio. In de achttiende eeuw vestigden zich hier de glasfabriek en de houtfabriek.

De dichtregel

hoe we praote maor niks zeeje

Het gedicht

Het Verhaol

Uit onze daoge

Bij mekaor

Wel duuzend vraoge

Hoe we praote

Maor niks zeeje

Éége waorhede

Beleeje

Hoe we liepe

Hoe we laoge

Vol van minselijk

Misdraoge

Grôôtheidswaon

En geldingsdrang

Hoe we dochte

Da’ we wiste

Van de mins, die alles kon

Hoe we schrêêuwde

A’ we miste

A’ jezelf

Nie overwon

Da al ’t  gêên

Waormee we leve

Op de daoge

In de nacht

Ons hêêl effe

Is gegeve

Erve voor ’t naogeslacht

Net als al de jaore

Die gewist zijn

En de daoge

Die onszelf zijn

Saomen onderdêêl

Van êên bestek zijn

En veul eerder al

Bedocht zijn

In vergetelheid

Gewist zijn

Gaon ok deuze

Leste daoge van ’t  jaar

Da nieuw begon

Onder in verleje tije

Kyrir Eleison

De dichter

Arie Cornelis van Iterson (Leerdam -1934) is een groot liefhebber van cultuurgeschiedenis en taal. Hij is lid van de Stichting Streektaal Alblasserwaard – Vijfheerenlanden. Voor het kwartaalblad “De Mauwerd” van deze Stichting maakte hij gedichten in het Leerdams dialect.

Arie was vele jaren stadsgids in Leerdam en hij kreeg de eerste stadsrechtenprijs van Leerdam (2006).