Bank Nederland 2

Allemaal Leerdammers (3)

De regel op deze bank maakt deel uit van het project “Allemaal Leerdammers” uit 2021. Op basis van gegevens uit de bevolkingsadministratie zijn bij de tien meest voorkomende bevolkingsgroepen een dichtregel, een kenmerkende spreuk of een voor die bevolkingsgroep typisch  gezegde verzameld. Leerdammers uit één van die bevolkingsgroepen of uit een lokale vereniging hebben de teksten aangeleverd. Bedoeling van het project  is om op een luchtige manier de diversiteit van de Leerdamse bevolking te duiden en de onderlinge nieuwsgierigheid te stimuleren.

Deze Bank

Naast de tien ”vreemde” talen is ook gekozen voor het aanbrengen van teksten in het Leerdams. Op vijf prominente plekken in Leerdam zijn deze dichtregels aangebracht. Geprobeerd is om de regel uit het gedicht aan te laten sluiten bij de plaats waar het gedicht is aangebracht.

De “èchte” Leerdammer

De oorsprong van Leerdam ligt rond het jaar 1000 toen zich de eerste bewoners zich vestigden rond de dam die in de Leede lag welke  in de Linge uitmondde. Een agrarische nederzetting toen. Begin vijftiende eeuw kreeg Leerdam stadsrechten en vanaf die tijd namen handel en nijverheid een vlucht. De veiligheid van de stad bood bescherming aan tal van bewoners uit de omliggende regio. In de achttiende eeuw vestigden zich hier de glasfabriek en de houtfabriek. Vooral de steeds maar uitbreidende glasfabriek(en) trokken veel buitenlandse arbeiders aan (vooral Duitsers).

De dichtregel

ik bin hier nie gewist

Het gedicht

Nieuwstraot zeuventig

We wôônde , waor

‘k mos bidde voor

Da ‘k at, pas a’k zat

Stil, in de kaomer

Nost de winkel

Van m’n  vaoder

Nog dukzat hoor ik

Hoe m’n vaoder sprak,

En dattie zo inêêns

Soms zee van minse

Die tie zo inêêns soms

Zag: dat is,

Hoe hiet zo’k weer, d’r

Êên , van die, die he’k

Nog goed gekanne, daor

He’k nog mee gespeuld,

Daor bin’k nog mee

Op schôôl gewist,

Die wôônde waor nauw

Die parkeerplots is,

Da zeetie hêêl veul

Keer van minse

Die tie zo inêêns

soms zag,

en ok nog hoor ik

dattie zee, hêêl

zachies dattie zee,

zeg maor, host

onverstaonbaor sprak:

“vandaog wis ik de

Naome van de minse

Die ik mos onthouwe

Gien boom die langer stao

Dan ik kan zien”,

Ik luisterd, m’n hande

Vol, mi vliegtuigies gevouwe

Papiere pijl op têêneboog

Rollaodetouw gespanne,

Schôôt deur’t  hek

Beroerde zacht de bel

En trof in ’t hart

M’n moeders schôôt,

Die langs de tôônbank

Zich van links naor rechts

En trug bewoog

Zij droeg, voor ik

Opnieuw kon richte,

Mi blok en al

Gewichte aon, waordeur

Al’t gêên was aongedaon,

Werd deurgedaon, en

Tusse slôôphout zag ik

Net nog, diep

In kerkebanke gekrast,

Ik bin hier nie gewist

Ok nie toen ik ‘r was

De dichter

Arie Cornelis van Iterson (Leerdam -1934) is een groot liefhebber van cultuurgeschiedenis en taal. Hij is lid van de Stichting Streektaal Alblasserwaard – Vijfheerenlanden. Voor het kwartaalblad “De Mauwerd” van deze Stichting maakte hij gedichten in het Leerdams dialect.

Arie was vele jaren stadsgids in Leerdam en hijnkreeg de eerste stadsrechtenprijs van Leerdam (2006).