Bank China

Allemaal Leerdammers (4)

De regel op deze bank maakt deel uit van het project “Allemaal Leerdammers” uit 2021. Op basis van gegevens uit de bevolkingsadministratie zijn bij de tien meest voorkomende bevolkingsgroepen een dichtregel, een kenmerkende spreuk of een voor die bevolkingsgroep typisch  gezegde verzameld. Leerdammers uit één van die bevolkingsgroepen of uit een lokale vereniging hebben de teksten aangeleverd. Bedoeling van het project  is om op een luchtige manier de diversiteit van de Leerdamse bevolking te duiden en de onderlinge nieuwsgierigheid te stimuleren.

Deze Bank

Volgens de bevolkingsadministratie van de voormalige gemeente Leerdam zijn de mensen van Chinese  afkomst de negende  bevolkingsgroep  van Leerdam.

De Chinese gemeenschap in Leerdam

De aanvankelijke herkomst laat zich een beetje raden: veel Chinezen kwamen hier om Chinese restaurants te beginnen en te bemensen. Vaak vond men via die restaurants elders emplooi; lukte dat niet zelf dan gold dat wel voor de kinderen. Een lokale vereniging van Chinezen in Leerdam is er niet. Men kent elkaar wel informeel.

De Tekst

说曹操 , 曹操到

als je het over de duivel hebt

Omdat de zoektocht naar plaatselijke Chinezen wat moeizaam ging, is gebruik gemaakt van de taalkennis van een Nederlandse ouder met twee Chinese adoptiekinderen. Zijn kennis van het Chinees was van dien aard dat hem de meest bekende Chinese quotes niet onbekend waren. Hij koos deze.