Bank Molukken

Allemaal Leerdammers (9)

De regel op deze bank maakt deel uit van het project “Allemaal Leerdammers” uit 2021. Op basis van gegevens uit de bevolkingsadministratie zijn bij de tien meest voorkomende bevolkingsgroepen een dichtregel, een kenmerkende spreuk of een voor die bevolkingsgroep typisch  gezegde verzameld. Leerdammers uit één van die bevolkingsgroepen of uit een lokale vereniging hebben de teksten aangeleverd. Bedoeling van het project  is om op een luchtige manier de diversiteit van de Leerdamse bevolking te duiden en de onderlinge nieuwsgierigheid te stimuleren.

Deze Bank

Voor deze bank is niet geput uit de bevolkingsadministratie. Immers, veel Molukkers zijn inmiddels gewoon Nederlander. Vanuit diverse tijdelijke kampen werden de Molukkers in 1960 in  “stenen huizen” in o.a. Leerdam gehuisvest. Daar vormde zich een hechte gemeenschap  in de Molukse wijk die nog steeds herkenbaar is in de Leerdamse gemeenschap.

Molukkers in Leerdam

Over datgene wat de Molukkers in het verleden is aangedaan door Nederland is al veel gepubliceerd en verschenen op televisie. Ook de Leerdamse Molukse gemeenschap gaf bij tijd en wijle blijk van haar frustratie. Het verdriet van de eerste generatie, de frustratie van de tweede generatie, de effecten hiervan op de derde en de vierde generatie zijn evident.

De Tekst

jangan bale muka ke belakang, tapi maju ke muka

kijk niet achterom, kijk naar de toekomst

Tante Leen, Molukse van de eerste generatie, heeft deze tekst aan mogen dragen namens de Molukse gemeenschap. Haar wens laat zich raden: kijk niet teveel terug, maar kijk ook vooral naar de toekomst.